Kategorie: Informace pro členy

Zápis z mimořádné volební schůze

25.10.2018

Zápis z mimořádné volební členské schůze ČLK se sídlem v Olomouci OS Praha - západ
konané v Třebotově dne 25.10.2018

1) Úvod - MUDr. Hujo - přivítání přítomných, zahájení schůze.
2) Návrh programu schůze přednesl MUDr. Hujo
a) volba komisí
b) volba předsedy OS
c) volba náhradníka delegáta sjezdu
-z celkového počtu 175 členů OS přítomno 14 členů
-návrh programu byl jednomyslně schválen
3) Volba návrhové komise - Dr. Dercová, Dr.Raková, Dr. Vůčková - schválena
Volba volební komise - Dr. Březovský, Dr. Šauer, Dr.Linhart - schválena
Volba mandátové komise - Dr. Štrosová, Dr.Říhova E., Dr.Švestková. - schválena
4) Volba předsedy OS - navržený kandidát Dr. Marcel Hujo byl tajnou volbou jednomyslně zvolen
5) Volba náhradníka delegáta sjezdu - Dr. Šauer, zvolen 14 hlasy.
6) Závěr a poděkování za účast.


Zapsal Mgr. M.Říha

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.