Kategorie: Informace pro členy

Zápis z výroční schůze konané 19.03.2015

Zápis z výroční volební členské schůze OS ČLK Praha - západ

konané v Třebotově dne 19.3.20151) Úvod - MUDr. Běleš - přivítání přítomných, zahájení schůze.

2) Návrh programu schůze přednesl MUDr. Běleš - předseda představenstva OS

-z celkového počtu 161 členů OS přítomno 12 členů

-návrh programu byl jednomyslně schválen

3) Volba návrhové komise - Dr. Běleš, Dr. Linhart K., Dr. Štrosová - schválena

Volba volební komise - Dr. Březovský, Dr. Markovič, Dr. Vlčková - schválena

Volba mandátové komise - Dr. Maloch, Dr. Dudek, Dr. Linhart T. - schválena

4) Volba představenstva: navržení kandidáti - Dr. Dercová, Dr. Hujo, Dr. Markovič, Dr. Fára ml., Dr. Štrosová, Dr. Raková, Dr. Běleš byli tajnou volbou jednomyslně zvoleni

5) Volba předsedy OS - navržený kandidát Dr. Pavel Běleš byl tajnou volbou jednomyslně zvolen .

6) Volba delegátů sjezdu - navržen Dr. Březovský, zvolen 11 hlasy, 1 hlas proti

navržen Dr. Běleš, zvolen 12 hlasy

7) Volba náhradníka delegáta sjezdu - Dr. Hujo zvolen 12 hlasy

8) Volba revizní komise - navržení kandidáti: Dr. Linhart K, Dr. Říhová E., Dr. Vlčková byli jednomyslně schváleni .

9) Volba čestné rady - navržení kandidáti - Dr.Linhart T., Dr. Březovská, Dr. Maloch, Dr. Dudek. byli jednomyslně schválen . Doplňující volby do plného počtu členů proběhnou po získání zájemců o práci v tomto orgánu OS.

10) Zprávu o činnosti OS ČLK PZ přednesl Dr. Běleš, vyzval přítomné, aby upozorňovali nepřítomné kolegy na nutnost hlášení změn - zvl. pracoviště, bydliště, pracovní pozice.. , poděkoval sekretáři Mgr. Říhovi za odvedenou práci.

11) Zprávu o hospodaření přednesl Mgr. Říha - OS hospodařilo v uplynulém období vždy s téměř vyrovnaným rozpočtem, průběžně se zmenšuje počet neplatičů.

12) Zpráva revizní komise - celkově narostl počet stížností - vzhledem k rozpadu RK zůstává neuzavřeno 15 kauz. Předány nově zvolené RK.

13) Zpráva čestné rady - ČR neřešila žádnou kauzu.

14) Protože schůze nabyla usnášeníschopná, vzali přítomní výše uvedené zprávy na vědomí.

15) Závěr a poděkování za účast.

Zapsal Mgr. M.Říha

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.